Stress en burnout

Om goed te kunnen funktioneren moet je bij allerlei bezigheden alert en aandachtig zijn en soms zelfs supergespannen zijn. Tussendoor is het zaak om iets kalmerends te doen of wat te bewegen.  Zoals kinderen die de hele ochtend op school hebben opgelet vaak gillend en springend en stoeiend al hun stress er op het schoolplein weer uitbewegen en na de pauze weer kunnen opletten. Dat is de normale gang van zaken.  Maar voor sommige mensen is het hele leven een gevecht tegen de klok of een opeenstapeling van geldzorgen, mantelzorgen, carrierezorgen  waardoor het tussendoor kalmeren er vaak heel ongemerkt bij in schiet. Veel mensen vergelijken zichzelf met collegaas of vrienden die ogenschijnlijk al die ballen zonder enig probleem in de lucht houden.  Dat maakt het moeilijk om HO en STOP en IK KAN NIET MEER te roepen. Pas als ze ernstige lichamelijke klachten krijgen of concentratieverlies of niet meer kunnen slapen trekken ze aan de bel. Ze kunnen bij de craniosacraal therapeut terecht om weer goed terug te kunnen schakelen van aktie naar rust. Tijdens de behandeling kun je in je hoofd alle hersengebieden leren voelen die een rol spelen bij het aktiveringssysteem (RAS) en hoe die gebieden elkaar beinvloeden.