Kosten & zo

Een behandeling kost €80,- en duurt 75 tot 90 minuten.

Een behandeling aan huis kost extra:
– reistijdvergoeding €25,- per uur
– plus €0,25 per km.
Ik ben niet BTWplichtig
Na afloop van de behandeling krijgt u een factuur, die u contant kunt betalen of binnen 14 dagen kunt overmaken.
De factuur kunt u declareren bij uw zorgverzekering. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van hoe u aanvullend verzekerd bent. Het bedrag wordt niet van uw eigen risico afgetrokken.
Jaarlijks veranderen de zorgverzekeraars hun voorwaarden, kijk daarom bij uw verzekering na hoe het zit. Vraag je zorgverzekeraar niet telefonisch maar per email of ze behandeling van Joos van Bekkum vergoeden. Dan kunnen er geen misverstanden over ontstaan.
Mijn behandeling valt onder alternatieve zorg, craniosacraal therapie, of bij enkele verzekeraars onder beweegzorg. Voor actuele informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Hierna wordt €40,- in rekening gebracht.
                                                                                                                                                                                                                                       
Ik ben in het bezit van AGB codes.                                            

K.v.K.Zwolle:08188103                                                                                    

BTWnr:066476525B01                                                                                                                                                                                               
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VBAG (www.vbag.nl) en bij het overkoepelend kwaliteitsregister voor therapeuten de RBCZ (www.rbcz.nu).

Klachtenregeling:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.